Socioeconomic

East Coast Economic Region (ECER)

Home >East Coast Economic Region (ECER)

Overview

Menguruskan Program Latihan Kemahiran & Keusahawanan di dalam meningkatkan kemahiran dan keusahawanan, dengan kumpulan sasaran B40, termasuk golongan BELIA, WANITA, IBU TUNGGAL, SISWAZAH YANG MENGANGGUR dan ORANG ASLI.

Memastikan para peserta latihan akan dapat meningkatkan pendapatan melalui latihan kemahiran samada melalui KERJA DARI RUMAH, BEKERJA SEBAGAI USAHAWAN atau BEKERJA SEBAGAI PEKERJA yang bersesuaian dengan hasrat pemimpin negara.

Programme

Program Latihan Akademik

Program Latihan Kemahiran & Keusahawanan

Contact Info

JABATAN PEMBANGUNAN SOSIOEKONOMI (ECER)

+6010 231 7359
empowerecer@gmail.com

Social Info