KUNJUNGAN HORMAT PENGURUSAN UMP ADVANCED KE PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR AKADEMIK & ANTARABANGSA, UMP

Home >News & Updates >KUNJUNGAN HORMAT PENGURUSAN UMP ADVANCED KE PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR AKADEMIK & ANTARABANGSA, UMP

PEKAN, 25 Mei 2023- Telah berlangsung sesi kunjungan hormat barisan pengurusan UMP Advanced yang diketuai okeh Prof. Madya Ts. Dr. Hamzah bin Ahmad, Yang Menjalankan Fungsi Ketua Pegawai Eksekutif, UMP Advanced ke pejabat Timbalan Naib Canselor Akademik & Antarabangsa UMP, Prof. Ir. Ts. Dr. Ahmad Ziad bin Sulaiman.

Sesi kunjungan hormat ini bertujuan untuk mengeratkan lagi hubungan serta memperkenalkan orientasi perniagaan UMP Advanced sedang jalankan.


About the author