SELAMAT MENJALANKAN TUGAS PROF. IR. TS. DR. AHMAD ZIAD BIN SULAIMAN!

Home >News & Updates >SELAMAT MENJALANKAN TUGAS PROF. IR. TS. DR. AHMAD ZIAD BIN SULAIMAN!

Setinggi-tinggi tahniah dan syabas diucapkan kepada Prof. Ir. Ts. Dr. Ahmad Ziad bin Sulaiman atas pelantikan sebagai Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa) Universiti Malaysia Pahang (UMP) yang berkuat kuasa pada 15 Mei 2023.

Selamat menjalankan tugas Prof. Ir. Ts. Dr. Ahmad Ziad bin Sulaiman!

Semoga UMP terus cemerlang, gemilang dan terbilang di masa hadapan.

#ump #umpadvanced #educationforall


About the author