• 1

  Majlis Perasmian empower ECER Mahkota

 • 2

  Latihan Kemahiran & Keusahawanan

 • 3

  Latihan Akademik

 • 4

  Latihan Kemahiran & Keusahawanan

 • 5

  Majlis Tamat Latihan empower ECER 2018

 • 6

  empower EduTour - Kidzania

Kumpulan Sasar

 • Golongan kurang berkemampuan (B40)
 • Ibu tunggal, Penganggur & Lepasan Sekolah
 • Golongan Belia

Objektif Program

 • Meningkatkan taraf sosioekonomi penduduk khususnya masyarakat luar bandar.
 • Melahirkan usahawan baharu yang berdayasaing dan kompetitif.
 • Membangun tenaga kerja mahir dan separa mahir.
 • Meningkatkan penglibatan wanita dalam sektor kemahiran dan pekerjaan.

Kerjasama Agensi

 • Pejabat Daerah
 • Majlis Daerah / Perbandaran
 • Jabatan Tenaga Kerja (JTK)
 • Amanah Ikhtiar Malaysia (AIM)
 • TEKUN
 • MARA
 • AGROBANK
 • MAYBANK
 • SIRIM